Intake voor poliklinische behandeling

Als u in aanmerking komt voor ons zorgaanbod wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek door een van onze psychologen of psychiaters. Hier vindt u informatie over de wachttijd. 

Soms doen we een multidisciplinaire intake. Dat wil zeggen dat er na het eerste intakegesprek met een psycholoog of psychiater, intakes volgen door leden van ons multidisciplinair team. Soms komen we dit bij u thuis doen.

Tijdens dit gesprek proberen wij een goed beeld te krijgen van uw situatie, uw begeleidingsvragen en de gewenste doelen. Hieruit volgt een eerste advies. Dit kan zijn: een aanvullend onderzoek, een behandeling of (thuis)begeleiding. Soms verwijzen wij u door naar een andere instelling. 

Wie/Wat neemt u mee?

  • Familielid/naaste, iemand die u al kende voordat u hersenletsel kreeg. Lees meer over familie en naasten.
  • Actueel Medicatie Overzicht (AMO).
    • Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen. U kunt dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek.
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs, reisdocument voor vreemdelingen of vluchtelingen).
  • Zorgverzekeringspapieren of zorgverzekeringspas.
  • Ingevulde vragenlijsten die bij de uitnodigingsbrief waren toegevoegd.
  • Eventueel een lijstje met vragen die u wilt stellen.

U meldt zich bij de afsprakenbalie op de locatie Huize Padua. De route vindt u hier.