Verwijzen, wanneer en hoe?

Het Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie Huize Padua  biedt hoogspecialistische diagnostiek, revalidatie en behandeling aan mensen met hersenletsel (18 tot 65 jaar).

Wanneer?

U kunt patiënten naar ons verwijzen wanneer:

  • Er sprake is van aangetoond hersenletsel én
  • Er sprake is van psychiatrische problematiek en/of gedragsproblematiek én
  • Behandeling binnen de tweedelijnszorg (zoals revalidatiecentrum, specialistische GGZ) onvoldoende aansluit

Daarnaast hebben wij een klinisch aanbod voor patiënten met psychiatrische problemen en een revalidatievraag, die niet terecht kunnen binnen de reguliere revalidatie.

Er is de mogelijkheid tot intercollegiaal overleg, consultatie, poliklinische en klinische behandeling.

Voor vragen zijn wij bereikbaar via ons secretariaat.

Hoe?

Verwijzing kan plaatsvinden door middel van een verwijsbrief of via zorgdomein (huisartsen) met de vraag die u aan ons heeft.

Hierbij vragen we u alle relevante correspondentie mee te sturen o.a.: alle neurologische correspondentie en diagnostiek, eerdere behandelingen, eerdere revalidatie, eerdere psychiatrische behandelingen, eerder uitgevoerde neuropsychologische onderzoeken.

De verwijsinformatie bespreken wij wekelijks in ons aanmeldoverleg. Naar aanleiding van deze bespreking wordt eventueel nog ontbrekende informatie opgevraagd. Wanneer de patiënt in aanmerking komt voor ons zorgaanbod (zie boven) wordt hij/zij vervolgens uitgenodigd voor een intake.