Verwijzen, wanneer en hoe?

Het Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie Huize Padua  biedt hoogspecialistische diagnostiek, revalidatie en behandeling aan mensen met hersenletsel (18 tot 65 jaar).

Wanneer?

 U kunt patiënten van 18-65 jaar oud naar ons verwijzen wanneer:

  • Er sprake is van aangetoond niet-aangeboren hersenletsel  zoals een CVA, traumatisch hersenletsel, zuurstoftekort, hersenontsteking of hersentumor 
  • Er sprake is van psychiatrische problematiek en/of gedragsproblematiek én
  • Behandeling binnen de tweedelijnszorg (zoals revalidatiecentrum, specialistische GGZ) onvoldoende aansluit

Wanneer niet?

  • Wanneer de vraag is om hersenletsel aan te tonen. Wij nemen alleen verwijzingen aan waarin er sprake is van aangetoond (gedocumenteerd) hersenletsel
  • Wanneer er sprake is van licht traumatisch hersenletsel. In het geval van traumatisch hersenletsel moet er minimaal sprake zijn van gecompliceerd licht traumatisch hersenletsel (afwijkingen zichtbaar bij beeldvormend onderzoek zoals CT of MRI) of van matig of ernstig traumatisch hersenletsel
  • Wanneer er ‘aangeboren’ hersenletsel is; dus hersenletsel ontstaan rond de geboorte
  • Wanneer er sprake is van een neurodegeneratief ziektebeeld, zoals bijv. de ziekte van Alzheimer, Parkinson of Huntington.

Daarnaast hebben wij een klinisch aanbod voor patiënten met psychiatrische problemen en een revalidatievraag, die niet terecht kunnen binnen de reguliere revalidatie.

Er is de mogelijkheid tot intercollegiaal overleg, consultatie, poliklinische en klinische behandeling.

Voor vragen zijn wij bereikbaar via ons secretariaat.

Hoe?

Verwijzing kan plaatsvinden door middel van een verwijsbrief of via zorgdomein (huisartsen) met de vraag die u aan ons heeft.

Hierbij vragen we u alle relevante correspondentie mee te sturen, o.a.: alle correspondentie van neurologie en revalidatie, van (neuro-)psychologische, paramedische, vaktherapeutische of psychiatrische diagnostiek en behandeling van voor en na het hersenletsel. Deze documenten hebben we onder meer nodig om te kunnen beoordelen óf er sprake is van een hoogspecialistische (derdelijns) zorgvraag. Zonder de benodigde documentatie nemen we aanmeldingen niet in behandeling.

De verwijsinformatie bespreken wij wekelijks in ons aanmeldoverleg. Naar aanleiding van deze bespreking wordt eventueel nog ontbrekende informatie opgevraagd. Wanneer de patiënt in aanmerking komt voor ons zorgaanbod (zie boven) wordt hij/zij vervolgens uitgenodigd voor een intake.