Zorgaanbod

We bieden hoogspecialistische, derdelijns diagnostiek en behandeling aan een complexe patiëntengroep. Bij deze groep is het hersenletsel en de gedragsproblemen/psychiatrie zodanig verweven dat men binnen de reguliere revalidatie/specialistische ggz onvoldoende geholpen kan worden.

Bij deze patiëntengroep heeft onze geïntegreerde en op de patiënt aangepaste aanpak, waarbij zowel de gedragsmatige/psychiatrische aspecten als de somatische/cognitieve revalidatiedoelen aangepakt worden, een grote meerwaarde.

Polikliniek

Uw patiënt komt voor diagnostiek en behandeling naar onze polikliniek op Huize Padua. De diagnostiek en behandeling geven we op maat en geïntegreerd vorm. Deze kan bestaan uit: neuropsychologisch onderzoek, psychologische behandeling, logopedie, ergotherapie, thuisbegeleiding, medicatie en inzet van ervaringsdeskundigen.

Klinische afdelingen / verblijfsafdelingen

We hebben klinische afdelingen voor revalidatie, rehabilitatie en een afdeling voor langdurig verblijf. Dit zijn allemaal open afdelingen.

Afdeling Princepeel 3

Hier worden patiënten opgenomen voor diagnostiek en revalidatie. Er is een volledig multidisciplinair team aanwezig. Ook worden er ervaringsdeskundigen ingezet. Naast patiënten met hersenletsel is er op deze afdeling een revalidatieaanbod voor psychiatrische patiënten met een revalidatievraag die niet elders beantwoord kan worden. Ook deeltijdbehandeling behoort tot de mogelijkheden op Princepeel 3; deze is voornamelijk bedoeld om de klinische behandeling af te bouwen.

Afdeling Eikenheuvel

Eikenheuvel 1 is onze rehabilitatieafdeling. Onze begeleiding is hier gericht op wonen, werken, leren en dagbesteding. Het doel is om de patiënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren, binnen de mogelijkheden die hij heeft, met een minimum aan hulpverlening. Het verblijf op Eikenheuvel 1 is tijdelijk; de gemiddelde verblijfsduur is drie tot twaalf maanden.

Langdurig verblijf Springelbeek 3

De verblijfsvoorziening voor langdurig verblijf is Springelbeek 3. Deze afdeling is bedoeld voor cliënten die specialistische vervolgbehandeling nodig hebben en die geen passende woonplek kunnen vinden binnen de reguliere zorg.

Nazorg

Na ontslag wordt op indicatie nazorg geboden.

Klik hier voor het zorgpad Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie.