Programmaraad

Het Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie biedt de best mogelijk zorg op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en actuele zorgstandaarden en programma’s. Om de ontwikkelingen doorlopend in de gaten te houden en de kwaliteit van de zorg te bevorderen heeft het Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel  en Neuropsychiatrie een eigen programmaraad die regelmatig bijeenkomt.

Leden van de programmaraad hebben contacten met andere zorgorganisaties, landelijke samenwerkingsverbanden en universiteiten.

De programmaraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan de leiding van het Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiarie over de inhoud van de zorg. Ook adviseert de programmaraad aan de andere zorgonderdelen van GGZ Oost Brabant over de best mogelijke zorg voor mensen met hersenletsel. Onderwerpen die spelen zijn onder andere het meten en bevorderen van kwaliteit, het logisch organiseren van de zorgprocessen en het maken van toekomstplannen voor het centrum.