Wetenschappelijk onderzoek

Bij het Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie willen we de best mogelijke specialistisch zorg bieden volgens de nieuwste inzichten. Wetenschappelijk onderzoek is daarom een belangrijk deel van ons werk.

Focus op sociale cognitie

Een groot deel van ons onderzoek richt zich op de gevolgen die hersenletsel kan hebben voor de zogeheten sociale cognitie. Onder sociale cognitie worden vaardigheden verstaan die we nodig hebben om andere mensen en sociale situaties te begrijpen en hier adequaat op te reageren. Voor veel mensen met hersenletsel zijn deze vaardigheden sinds het letsel niet meer zo vanzelfsprekend. Zo kan het voor deze mensen lastig zijn om emotionele gezichtsuitdrukkingen te interpreteren of om zich in een ander te verplaatsen.

Wanneer mensen als gevolg van hun hersenletsel problemen hebben op het gebied van sociale cognitie, verloopt de communicatie met hun omgeving vaak moeizaam. Extra lastig hierbij is dat sociale cognitieproblemen door behandelaren vaak niet goed herkend worden. De omgeving kan dan geen rekening houden met de moeilijkheden waardoor het risico op miscommunicatie en conflicten groot is. Hierdoor kunnen erg vervelende situaties ontstaan, bijvoorbeeld binnen het gezin of op het werk.

Aandacht voor mogelijke problemen op het gebied van sociale cognitie na hersenletsel is dus van groot belang. Het is belangrijk dat deze problemen, als ze zich voordoen, zo snel mogelijk herkend en erkend worden. Met ons wetenschappelijk onderzoek willen we bijdragen aan de beschikbare kennis op dit gebied zodat we sociale cognitieproblemen zo goed mogelijk kunnen begrijpen en behandelen. Hierbij kijken we niet alleen naar de persoon met hersenletsel zelf, maar ook naar hoe we zijn of haar omgeving bij de behandeling kunnen betrekken zodat ook zij kunnen helpen de communicatie te verbeteren.

Lees meer>>