Diagnostiek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van zorg en behandeling bij het Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie . Er is een polikliniek voor onderzoek en behandeling. Daarnaast hebben we twee opnameafdelingen en een voorziening voor wonen. Op de opnameafdelingen bieden we revalidatie en rehabilitatie (hulpverleningsvorm gericht op het herstel van dagelijks functioneren) aan. Ook geven we advies aan andere instellingen.

Polikliniek

U woont thuis en u komt voor diagnostiek en behandeling naar de polikliniek op Huize Padua. De diagnostiek en behandeling wordt ‘op maat’ gegeven. Tot de mogelijkheden behoren: diagnostiek en/of begeleiding en/of behandeling door ergotherapeut, logopedist, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, psycholoog en psychiater. We bieden ook outreachende zorg binnen de regio van het verzorgingsgebied van GGZ Oost Brabant. De ergotherapeut en sociaal psychiatrisch verpleegkundige komen ook aan huis. We leveren planbare zorg. 

Opnameafdelingen / woonafdeling

Soms is het nodig om (tijdelijk) uw eigen woonomgeving te verlaten om in alle rust aan uw herstel te werken. We hebben opnameafdelingen voor revalidatie, rehabilitatie en een woonafdeling.

Afdeling Princepeel 3

Afdeling Princepeel 3 biedt u behandeling en revalidatie als u hersenletsel heeft en daarnaast ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen. De opnameduur kan verschillen van drie tot twaalf maanden. U verblijft hier dag en nacht.
Ook deeltijdbehandeling (dagbehandeling) is mogelijk; deze is voornamelijk bedoeld om de klinische behandeling te kunnen afbouwen.

Na behandeling op onze opname-afdeling Princepeel 3 kijken we waar u het beste terecht kunt. Dit kan zijn naar huis (met eventueel ondersteuning) of een andere woonplek. Soms is er een vervolgbehandeling nodig. Deze kan plaatsvinden op de afdeling Eikenheuvel 1. 

Afdeling Eikenheuvel

Op Eikenheuvel 1 is onze begeleiding vooral gericht op wonen, werken, leren en dagbesteding. Het doel is om u weer zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren, binnen uw mogelijkheden. De gemiddelde verblijfsduur is 3 tot 12 maanden.

Woonafdeling Springelbeek 3

Springelbeek 3 is onze woonafdeling. Hier kunt u terecht als u een specialistische vervolgbehandeling nodig heeft en er geen andere passende woonplek is.