Diagnostiek en behandeling

We leveren maatwerk, voor iedereen die zorg van ons krijgt. Dit betekent dat onze zorg afgestemd is op wat u nodig heeft, op een manier die goed bij u aansluit.

Diagnostiek:

Zowel voorafgaand, als tijdens de behandeling kunnen we diagnostiek doen. Zo krijgen we goed zicht op u en uw situatie. We onderzoeken samen welke aanpak het beste bij u past. We voeren daarvoor bijvoorbeeld extra gesprekken met u. Of we laten u een vragenlijst invullen of een test doen. Of we observeren hoe u dingen doet, terwijl u ermee bezig bent. Met al deze informatie kunnen we de zorg zo goed mogelijk afstemmen op u en uw situatie.

Behandeling:

Wij bieden ambulante en klinische zorg.

Ambulante zorg: Als u ambulante zorg krijgt, blijft u wonen, waar u nu woont. U komt voor diagnostiek en behandeling naar de polikliniek op Huize Padua. De afspraken worden in overleg met u en uw naaste gepland.

Klinische zorg: Als u klinische zorg krijgt, dan verblijft u voor een korte of langere periode dag en nacht bij ons, op een van onze drie klinische afdelingen. Zo kunt u in alle rust aan uw herstel werken. Hieronder leest u informatie onze drie klinische afdelingen.

Revalidatie op afdeling Princepeel 3: Deze afdeling biedt diagnostiek en behandeling, waaronder revalidatie. De opname duurt drie tot twaalf maanden. Na behandeling op deze afdeling kijken we waar u het beste terecht kunt. Bijvoorbeeld naar huis met eventuele ondersteuning. Of naar een andere woonplek. Soms is er vervolgbehandeling nodig, bijvoorbeeld op afdeling Eikenheuvel 1. 

Rehabilitatie op afdeling Eikenheuvel 1: Op deze afdeling is onze begeleiding vooral gericht op wonen, werken, leren en dagbesteding. Het doel is om u weer zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren, binnen uw mogelijkheden. De gemiddelde verblijfsduur is drie tot twaalf maanden.

Wonen op afdeling Springelbeek 3: Hier kunt u terecht als u een specialistische (woon)begeleiding nodig heeft en er (nog) geen andere passende woonplek is.