Waar wij voor staan

Missie

Het Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie Huize Padua biedt hoogspecialistische diagnostiek, revalidatie en behandeling aan volwassenen (18 tot 65 jaar) met hersenletsel én ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische aandoeningen. Daarnaast kunnen neuropsychologische of somatische problemen aanwezig zijn. Het zorgaanbod in de reguliere sectoren sluit niet goed aan bij de problematiek van de cliënt. Ons aanbod is bovenregionaal en landelijk uniek. 

Visie

Met onze zorg willen we de kwaliteit van leven van de cliënt verbeteren. Deze is gericht op de mens als geheel waarbij rekening gehouden wordt met neurologie, psychiatrie, lichamelijk functioneren, psychisch welbevinden, opleiding/werk en het systeem.

Hierbij gaan we uit van het principe van ‘matched care’: we bieden maatwerk, voor iedere cliënt de best passende zorg. We nemen de mogelijkheden, belastbaarheid en beperkingen van de cliënt als uitgangspunt en passen onze behandeling en het tempo daarop aan. We noemen dit volgend revalideren. Het aanbod binnen ons circuit gaat dus om veel meer dan ‘genezen’; het gaat om herstel van gezondheid, van identiteit, van sociaal-maatschappelijke rollen en van dagelijks functioneren.

In ons centrum bieden we een volledig pakket van consultatie en advisering aan onze netwerkpartners en reguliere zorginstellingen, ambulante behandeling, klinische (revalidatie)behandeling, rehabilitatie en langdurig wonen.

Ons team bestaat uit deskundigen met expertise op het gebied van diagnostiek, revalidatie, behandeling, paramedische zorg, wonen en dagbesteding. De multidisciplinaire samenwerking zorgt ervoor dat we de verschillende aspecten van het aanbod geïntegreerd kunnen aanbieden, waaronder ook ervaringsdeskundigheid. We willen de best mogelijke hoogspecialistische zorg bieden volgens de nieuwste inzichten. Cliëntgebonden wetenschappelijk onderzoek, innovatie en  kennisoverdracht zijn een belangrijk deel van ons werk.