Waar wij voor staan

Het Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie Huize Padua  biedt hoogspecialistische diagnostiek, revalidatie en behandeling aan mensen met hersenletsel (18 tot 65 jaar) met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische aandoeningen.

Aanmeldingen komen uit heel Nederland.

Het indicatiegebied is landelijk uniek: het betreft een trias van somatische, neuropsychologische en psychiatrische/gedragsproblemen na hersenletsel.

De doelgroep bestaat uit patiënten met hersenletsel waarbij de revalidatie en behandeling in bestaande sectoren van de gezondheidzorg vastloopt, vanwege de gedragsproblemen/psychiatrische problemen in combinatie met de somatische (revalidatie)vraag.

Visie op de zorg

Met onze zorg willen we de kwaliteit van leven van een complexe doelgroep verbeteren. Deze is gericht op de patiënt als geheel (neurologie, psychiatrie, lichamelijk functioneren, werk, gezin etc.). Hierbij gaan we uit van het principe van ‘stepped care’: lichte zorg waar mogelijk, intensief waar nodig. We bieden een volledig pakket van consultatie/advisering aan onze ketenpartners/reguliere zorginstellingen, ambulante behandeling, dagbehandeling, klinische (revalidatie) behandeling, woontraining en langdurig wonen binnen ons circuit.

Ons behandelteam bestaat uit deskundigen met hun eigen expertise op het gebied van diagnostiek, behandeling, paramedische zorg (o.a. fysiotherapie, logopedie en ergotherapie), therapie en wonen en dagbesteding. De multidisciplinaire samenwerking zorgt ervoor dat we de verschillende aspecten van de behandeling zoals revalidatie, behandeling gedragsproblemen, psychiatrische behandeling, en ook de begeleiding van het systeem geïntegreerd kunnen aan bieden. Ook de inzet van (familie-partner-patiënt) ervaringsdeskundigen is in het zorgprogramma ingebed.

Hierbij nemen we de mogelijkheden en belastbaarheid van de patiënt als uitgangspunt en wij passen onze behandeling daarop aan (volgend revalideren, zorg op maat).

Daarbij gaat het om veel meer dan ‘genezen’; het gaat om herstel van gezondheid, van identiteit, van sociaal-maatschappelijke rollen en van dagelijks functioneren.