Consultatie & advies, second opinion

We bieden structureel de mogelijkheid voor consultatie & advies en second opinions. Alle disciplines en alle boegbeelden zijn hiervoor beschikbaar.

 Boudewijn Bus Psychiater  Boudewijn Bus Psychiater   Frank_Wiendels_-_Sociaal_Psychiatrisch_Verpleegkundige.png  MARIËLLE_REIJBROEK_-_Logopedist.png
 Boudewijn Bus,
 psychiater
 Ellen Janssen,
 klinisch neuropsycholoog
 Frank Wiendels,
 sociaal psychiatrisch verpleegkundige

 Mariëlle Reijbroek,
 logopedist

Aangezien onze doelgroep in het veld door verschillende disciplines wordt behandeld (huisarts, neuroloog, neurochirurg, revalidatiearts, psychiater en psycholoog en in verschillende zorgsettingen verblijft (ambulant, klinische binnen revalidatiecentra, ggz en binnen wlz-woonvoorzieningen), zijn de aanvragen vanuit een breed veld afkomstig. We hanteren daarom de volgende definities voor consultatie & advies en second opinion.

Consultatie & advies:

Hierbij staat het advies aan de aanvrager centraal, met als doel de aanvrager in staat te stellen de behandeling met ons advies, weer zelf te vervolgen. Meestal is sprake van een anonieme casusbespreking. Soms beoordelen we ook dossierinformatie. In specifieke gevallen kan soms de cliënt ook zelf beoordeeld wordt. Bijvoorbeeld bij een impasse qua bejegening.
Voor het beantwoorden van consultatie- & adviesvragen zijn wij vijf werkdagen per week telefonisch bereikbaar via ons secretariaat. Nadat een vraag wordt ingediend, wordt uiterlijk binnen vijf werkdagen (maar meestal binnen een werkdag) teruggebeld. Alle behandelaren hebben hiervoor tijd beschikbaar in hun agenda.

Second opinion:

Cliënten worden hiervoor gezien op onze second opinion poli. Van een second opinion is sprake wanneer een aanvrager uit de tweede lijn een heroverweging van het gevoerde beleid heeft en/of een aanvullende zorgvraag die de eigen kennis en expertise overstijgt.

Voor het beantwoorden van second opinion vragen is een verwijzing (al dan niet na van tevoren overlegd te hebben) noodzakelijk. Bij alle second opinions wordt voorafgaand aan het consult contact gelegd met de verwijzer voor vraagverduidelijking en afstemming. We vragen zo volledig mogelijk dossiergegevens van de relevante voorgeschiedenis aan te leveren.

Elke cliënt die komt voor een second opinion wordt gezien door een psychiater en/of klinisch neuropsycholoog (meestal één van de boegbeelden). In bijzondere gevallen wanneer de vraag zich specifiek richt op het terrein van één van de andere disciplines (bijvoorbeeld logopedisch, ergotherapeutisch) dan wordt primair één van de collega’s met die discipline ingepland.

Na bespreking op het MDO wordt een adviesgesprek gepland. De uitkomst van de second opinion wordt met de cliënt gedeeld en daarna teruggekoppeld naar de verwijzer. Dit kan bestaan uit terugverwijzen met advies of (kortdurende) medebehandeling. In sommige gevallen kan overname van behandeling worden voorgesteld.

Aanvragen van een second opinion kan via de reguliere verwijskanalen en zorgdomein. In ons aanmeldoverleg wordt actief gescreend en gedifferentieerd tussen reguliere verwijzingen en (mogelijke) second opinion vragen.

Voor ons aanbod van consultatie & advies en second opinion hebben wij een aparte presentatie beschikbaar. Ook op onze verwijzersdagen lichten we mogelijkheden voor consultatie & advies en second opinion toe.