Voor wie wij er zijn

Het Expertisecentrum Hersenletsel en Neuropsychiatrie biedt hoogspecialistische zorg (diagnostiek,  behandeling waaronder revalidatie, second opinion) aan mensen van 18 tot 65 jaar met niet aangeboren hersenletsel. 

We leveren maatwerk, afgestemd op u, uw hersteldoelen en uw situatie, vanuit een multidisciplinair team. Uw naasten worden in het gehele zorgtraject actief betrokken en ondersteund. 

U kunt bij ons terecht als:

  • Er sprake is van aangetoond niet aangeboren hersenletsel EN
  • Er sprake is van psychiatrische problematiek en/of gedragsproblematiek EN
  • Zorg binnen reguliere revalidatiecentra, GGZ en verpleeghuizen onvoldoende aansluit.

Onze ambulante zorg is beschikbaar voor cliënten die wonen in het werkgebied van GGZ Oost Brabant. Onze klinische zorg en de mogelijkheid tot second opinion zijn beschikbaar voor cliënten uit heel Nederland.  

Cliënten (18-65 jaar) met psychiatrische problematiek zonder hersenletsel, die een opname nodig hebben voor revalidatie, kunnen ook bij ons terecht.

We doen wetenschappelijk onderzoek onder onze cliënten en hun naasten: gedurende alle zorgtrajecten doen we metingen naar effecten van onze zorg en naar tevredenheid over onze zorg. Zo borgen we onze kwaliteit en verbeteren we onze zorg, waar dat nodig is.