Innovatie

Het Expertisecentrum werkt continu aan innovatie. Ideeën hiervoor worden aangedragen vanuit cliënten, naasten, medewerkers of samenwerkingspartners.  De projectleider Innovatie is ondergebracht op locatie van GGZ Huize Padua en werkt GGZ Oost Brabant breed. Iedere innovatie wordt geborgd: zowel binnen alle afzonderlijke lagen van de zorgorganisatie, als binnen de afzonderlijke expertises. 

Een aantal voorbeelden van innovaties binnen het Expertisecentrum:

We zeten bij een aantal cliënten biodynamische verlichting in: een speciale, wat fellere lamp waarvan de lichtintensiteit en de kleur het daglicht volgt. Hierdoor herstelt het verstoorde nachtritme, slapen mensen beter, hebben ze minder slaapmedicatie nodig en zijn overdag alerter. Binnen het Expertisecentrum doen we onderzoek naar effecten van inzetten van biodynamische verlichting bij onze cliënten.

Het Expertisecentrum heeft een RGM app (Ronnie Gardiner Methode) ontwikkeld. RGM combineert spraak- met bewegingsoefeningen. Door de oefeningen te doen, worden meerdere hersengebieden tegelijkertijd actief, waardoor het herstel van de hersenen versnelt. De app ondersteunt ons zorgpersoneel, omdat ze door de app de RGM-methodiek efficiënter en effectiever kunnen inzetten bij de cliënten. 

We zetten drie sociale robots –Tonnie de robot- in, om de dagstructuur van cliënten te bevorderen. De robot is continu bij de client en is een pratende agenda. De robot vertelt de client op vriendelijke, bemoedigende toon wat hij/zij moet doen.  Client krijgt daarmee meer eigen regie en zorgpersoneel wordt ontlast in terugkerende handelingen.  Het Ministerie van VWS heeft deze innovatie benoemd als koploper binnen het Actie Leer Netwerk. Daarmee dingen we mee naar de Actie Leer Netwerk Award, voorjaar 2024.   

Voor Slimme Incontinentiematerialen maken we gebruik van good practices vanuit netwerkpartners via het VGZ zorgkantoor.