Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek(slijnen) binnen GGZ Oost Brabant:

GGZ Oost Brabant vindt wetenschappelijk onderzoek belangrijk. We verrichten toegepast wetenschappelijk onderzoek, zowel binnen onze eigen organisatie áls met ketenpartners. Het onderzoek houdt nauw verband met vragen uit de dagelijkse praktijk. Door het onderzoek dichtbij de zorg te houden draagt het direct bij aan een verbetering en waarborging van de kwaliteit van zorg. 

Het onderzoek wordt grotendeels uitgevoerd door medewerkers die naast zorgprofessional als onderzoeker aan de organisatie verbonden zijn. Deze hechte verbinding tussen wetenschap en praktijk zorgt ervoor dat de onderzoeksresultaten makkelijker hun weg vinden naar de klinische praktijk.

GGZ Oost Brabant heeft een Commissie Wetenschappelijk Onderzoek en werkt van daaruit nauw samen met de Brabant Academie. Binnen GGZ Oost Brabant zijn zes onderzoekslijnen:

Onderzoek binnen het Expertisecentrum:

Het Expertisecentrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie wil de best mogelijke hoogspecialistische zorg bieden volgens de nieuwste inzichten. Wetenschappelijk onderzoek is daarom een belangrijk deel van ons werk. We werken hierin nauw samen met de Afdeling EHL van de Universiteit van Universiteit Maastricht en de Afdeling Psychiatrie van het Radboud UMC.

Contactpersonen vanuit ons Expertisecentrum zijn:

Onderzoekscoördinator, Boudewijn Bus | BAA.Bus@ggzoostbrabant.nl

Senior onderzoeker, Sophie Rijnen |SJM.Rijnen@ggzoostbrabant.nl

Lopende onderzoeken:

Het onderzoek van het Expertisecentrum richt zich op twee thema’s: ‘Sociale cognitie’ en ‘Zorg- en behandelinnovatie’. Het doel van onderzoek binnen beide thema’s is het vermeerderen van kennis, en het uitdragen en delen van deze kennis aan ketenpartners.

Hieronder een overzicht van onze lopende wetenschappelijke onderzoeken en ambities (2024-2029):

Thema 1: Sociale Cognitie

 1. Promotietraject 2020-2024 (samenwerking met Maastricht Universiteit)
  De rol van sociale cognitieproblemen in partnerrelaties na hersenletsel
  Promovendus: Brenda van den Broek (Expertisecentrum Hersenletsel en Neuropsychiatrie GGZ Oost Brabant & Maastricht University); (Co)promotoren: Prof. dr. C. van Heugten, dr. B. Bus, dr. S. Rijnen.

 2. Promotieproject 2020-2026 (samenwerking met Radboudumc)
  An exploratory, cross-sectional study on patient characteristics and healthcare characteristics among Dutch stroke patients and rehabilitation centers and neuropsychiatry units
  Promovendus: Carmen Verhoeks (Expertisecentrum Hersenletsel en Neuropsychiatrie GGZ Oost Brabant & Radboud UMC); (Co)promotoren: Prof. dr. I. Tendolkar, dr. B. Bus, dr. S. Rijnen.

 3. Onderzoeksproject meetinstrument cognitieve communicatie 2023-2024
  Content validation and pre-testing findings of the Dutch translation of the La Trobe Communication Questionnaire

Thema 2: Zorg- en Behandelinnovatie

 1. Promotietraject 2022-2025
  Posttraumatic stress disorder in acquired brain injury: Prevalence and treatment with EMDR
  Promovendus: Ellen Janssen (Expertisecentrum Hersenletsel en Neuropsychiatrie GGZ Oost Brabant & Maastricht University); (Co)promotoren: Prof. dr. R. Ponds, dr. P. Spauwen, dr. B. Bus, dr. S. Rijnen.

 2. Onderzoeksproject: Afbouw van psychofarmaca bij mensen met hersenletsel en gedragsproblemen (vanaf 2020).
  Projectgroep: Judith Alders (onderzoeker), Boudewijn Bus (senior onderzoeker), Sophie Rijnen (senior onderzoeker), prof. dr. I. Tendolkar

 3. Onderzoek in het kader van de opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog (KNP) 2020-2024
  Exploring perceived causal relations between cognitive, emotional, and behavioral consequences after acquired brain injury
  GIOS: Karen de Waele; Praktijkbegeleider onderzoek: dr. S. Rijnen.

 4. Onderzoek in het kader van de opleiding tot Verpleegkundig Specialist (VIOS)
  Onderwerp onderzoek VIOS 2023-2024: Ervaringen van cliënten met hersenletsel aangaande de afbouw van psychofarmaca voorgeschreven voor gedragsproblemen.
  Onderwerp onderzoek VIOS 2024-2025: De inzet van biodynamisch licht op een revalidatieafdeling voor cliënten met hersenletsel en neuropsychiatrische problemen.

 5. Onderzoek in het kader van de opleiding tot psychiater (AIOS)
  Doorlopend plekken beschikbaar waarbij het onderzoek zoveel mogelijk aan zal sluiten bij reeds lopende dataverzamelingen. In 2024 werkt 1 AIOS mee aan de dataverzameling en –analyse behorende bij de kwalitatieve interview studie in het kader van het promotieonderzoek naar de rol van sociale cognitieproblemen in partnerrelaties na hersenletsel. Tevens analyseert 1 AIOS data die eerder is verzameld bij een project over de werkzaamheden van logopedisten omtrent partners en vrienden van mensen met hersenletsel.

 6. Promotietraject 2017-
  De effectiviteit van een gedragstherapeutische methodiek voor verpleegkundigen om met probleemgedrag om te gaan: de ABC methode
  Promovendus: Climmy Pouwels; (Co)promotoren: Prof. dr. R. Ponds, dr. P. Spauwen, dr. I. Winkens.

Ambities 2024-2029:

Met de onderzoekslijnen Sociale Cognitie en Zorg- en Behandelinnovatie wil het Expertisecentrum Hersenletsel en Neuropsychiatrie een significante bijdrage te leveren aan het (inter)nationale onderzoek binnen het werkveld van de hersenletselpopulatie. Het onderzoek dient bij voorkeur directe relevantie voor het klinisch werk op te leveren, is innovatief, en kent een hoge mate van toepasbaarheid.