Verwijzen en wachttijden

Verwijzen: WANNEER wel?

U kunt cliënten van 18-65 jaar oud naar ons verwijzen wanneer:

Er sprake is van aangetoond niet-aangeboren hersenletsel  zoals een CVA, traumatisch hersenletsel, zuurstoftekort, hersenontsteking of hersentumor 

EN

Er sprake is van psychiatrische problematiek en/of gedragsproblematiek

EN

Behandeling binnen de tweedelijnszorg (zoals revalidatiecentrum, specialistische GGZ) sluit onvoldoende aan.

Verwijzen: WANNEER NIET?

  • Wanneer de vraag is om hersenletsel aan te tonen. Wij nemen alleen verwijzingen aan waarin er sprake is van aangetoond (gedocumenteerd) hersenletsel.
  • Wanneer er sprake is van licht traumatisch hersenletsel. In het geval van traumatisch hersenletsel moet er minimaal sprake zijn van gecompliceerd licht traumatisch hersenletsel (afwijkingen zichtbaar bij beeldvormend onderzoek zoals CT of MRI) of van matig of ernstig traumatisch hersenletsel.
  • Wanneer er ‘aangeboren’ hersenletsel is; dus hersenletsel ontstaan rond de geboorte.
  • Wanneer er sprake is van een neurodegeneratief ziektebeeld, zoals bijv. de ziekte van Alzheimer, Parkinson of Huntington.

Voor vragen zijn wij bereikbaar via ons secretariaat.

verwijzen: HOE?

Verwijzing kan plaatsvinden door een verwijsbrief of via zorgdomein (huisartsen) met de vraag die u aan ons heeft.

Hierbij vragen we u alle relevante correspondentie mee te sturen, zoals alle correspondentie van neurologie en revalidatie, van (neuro)psychologische, paramedische, vaktherapeutische of psychiatrische diagnostiek en behandeling van voor en na het hersenletsel. Deze documenten hebben we onder meer nodig om te kunnen beoordelen óf er sprake is van een hoogspecialistische (derdelijns) zorgvraag. Zonder de benodigde kunnen we de aanmelding niet beoordelen.

De verwijsinformatie bespreken wij wekelijks in ons aanmeldoverleg. Na deze bespreking wordt eventueel nog ontbrekende informatie opgevraagd. Wanneer de cliënt in aanmerking komt voor ons zorgaanbod, wordt hij/zij vervolgens uitgenodigd voor een intake.

Wachttijden:

Wij doen ons best cliënten zo snel mogelijk te helpen. 

Ambulante zorg: We streven ernaar om cliënten binnen 8 weken na aanmelding uit te nodigen voor een intake.

Klinische zorg: De wachttijd is afhankelijk van de wachtlijst. Neemt hiervoor contact op met ons secretariaat via 088 - 846 00 20.