Second opinion

Cliënten worden hiervoor gezien op onze second opinion poli. Van een second opinion is sprake wanneer een aanvrager uit de tweede lijn een heroverweging van het gevoerde beleid heeft en/of een aanvullende zorgvraag die de eigen kennis en expertise overstijgt.

Voor het beantwoorden van second opinion vragen is een verwijzing (al dan niet na van tevoren overlegd te hebben) noodzakelijk. Bij alle second opinions wordt voorafgaand aan het consult contact gelegd met de verwijzer voor vraagverduidelijking en afstemming. We vragen zo volledig mogelijk dossiergegevens van de relevante voorgeschiedenis aan te leveren.

Als u komt voor een second opinion, wordt u altijd gezien door een psychiater en/of klinisch neuropsycholoog. In bijzondere gevallen wanneer de vraag zich specifiek richt op het terrein van één van de andere disciplines (bijvoorbeeld logopedisch, ergotherapeutisch) dan wordt één van de collega’s met die discipline ingepland.

Na bespreking op het MDO wordt een adviesgesprek met u gepland. De uitkomst van de second opinion wordt met u gedeeld en daarna teruggekoppeld naar de verwijzer. Het advies kan bestaan uit terugverwijzen met advies of (kortdurende) medebehandeling. In sommige gevallen kan overname van behandeling worden voorgesteld.