Diagnostiek en behandeling

We bieden hoogspecialistische, derdelijns diagnostiek en behandeling, waaronder revalidatie, aan een doelgroep met complexe problematiek. Bij deze cliënten zijn het hersenletsel en de gedragsproblemen/psychiatrie zodanig verweven, dat ze binnen de reguliere revalidatie/specialistische GGZ onvoldoende geholpen kunnen worden.

Juist onze geïntegreerde en op de individuele cliënt aangepaste aanpak, waarbij zowel de gedragsmatige/psychiatrische aspecten als de somatische/cognitieve revalidatiedoelen aangepakt worden, heeft voor de doelgroep grote meerwaarde. Onze diagnostiek en behandeling zijn altijd multidisciplinair.

We bieden ambulante en klinische zorg. Deze is beschreven in ons zorgpad en zorgprogramma.  

Ambulante zorg:

Bij ambulante zorg komt de client voor diagnostiek en behandeling naar onze polikliniek op Huize Padua.

Klinische zorg:

Bij klinische zorg verblijft een client voor korte of langere tijd op een van de drie open, klinische afdelingen. Na ontslag wordt op indicatie nazorg geboden.

Hieronder volgt een korte toelichting per klinische afdeling.

Revalidatie op afdeling Princepeel 3: Hier worden cliënten opgenomen voor diagnostiek en revalidatie. Er is een volledig multidisciplinair team aanwezig. Naast de zorg voor cliënten met hersenletsel, biedt deze afdeling een revalidatieaanbod voor psychiatrische cliënten met een revalidatievraag die niet elders beantwoord kan worden. De opname duurt drie tot twaalf maanden.

Rehabilitatie op afdeling Eikenheuvel 1: Op deze afdeling is onze begeleiding vooral gericht op wonen, werken, leren en dagbesteding. Het doel is om weer zo zelfstandig mogelijk te leren functioneren, binnen de mogelijkheden, met een minimum aan hulpverlening. De gemiddelde verblijfsduur is drie tot twaalf maanden.

Wonen of afdeling Springelbeek 3: Hier kunnen cliënten terecht met een vraag naar specialistische (woon)begeleiding wanneer er (nog) geen andere passende woonplek is binnen de reguliere zorg.