Voor wie we er zijn

Het Expertisecentrum Hersenletsel en Neuropsychiatrie biedt hoogspecialistische diagnostiek, behandeling waaronder revalidatie en second opinion aan mensen met niet aangeboren hersenletsel (18 tot 65 jaar), waarbij sprake is van psychiatrische problematiek en/of gedragsproblematiek en waarbij zorg binnen reguliere revalidatiecentra, GGZ en verpleeghuizen onvoldoende aansluit.

Wij bieden ambulante en klinische zorg vanuit multidisciplinaire teams. Per definitie bieden we matched care: individueel maatwerk, zowel qua inhoud als qua aanpak. Naasten worden in het hele zorgtraject actief betrokken en ondersteund.

Daarnaast hebben wij een klinisch aanbod voor cliënten (18-65 jaar) et psychiatrische problemen en een revalidatievraag, die niet terecht kunnen binnen de reguliere revalidatie.

Aan collega’s bieden wij consultatie & advies, zodat ze zelf met een gericht advies verder kunnen en hun kennis uitbreiden.

We doen wetenschappelijk onderzoek onder onze cliënten en hun naasten: gedurende alle zorgtrajecten doen we metingen naar effecten van onze zorg en naar tevredenheid over onze zorg. Zo borgen we onze kwaliteit en verbeteren we onze zorg, waar dat nodig is.

We zijn actief in innovatie en het delen van onze kennis en ervaring.

Onze ambulante zorg is inzetbaar voor cliënten uit het werkgebied van GGZ Oost Brabant. Onze klinische zorg is inzetbaar voor cliënten uit het hele land.