Verspreiding kennis en ervaring

Het Expertisecentrum is actief in verspreiding en delen van kennis en ervaring.

Vanuit wetenschappelijk onderzoek:

We delen de resultaten van onze wetenschappelijke onderzoeken in publicaties en ook op (inter)nationale congressen, symposia en op bijeenkomsten met ketenpartners.

Opleidingsplekken:

Binnen het Expertisecentrum is een structurele opleidingsplek voor de opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog. Daarnaast is er plek voor AIOS voor de keuzestage. Er zijn opleidingplekken voor Verpleegkundige niveau 4 en 5 en voor Verzorgende IG. Er is een opleidingsplek voor verpleegkundig specialist en een voor SPV.

Per studiejaar is er een plek beschikbaar voor een onderzoeksstage van een masterstudent Neuropsychology, Maastricht Universiteit en een plek voor Onderzoeksstage door een masterstudent van Radboudumc. Doorlopend zijn er plekken voor het doen van onderzoek binnen de opleiding tot Verpleegkundig Specialist (VIOS) en binnen de opleiding tot psychiater (AIOS).

Opleiding en onderwijs:

Onze medewerkers zijn actief in het geven van opleiding en onderwijs. Bijvoorbeeld als opleider voor AIOS, tutor van blok Neuropsychiatrie binnen de opleiding tot psychiater (Universiteit Nijmegen), docentschappen voor Axon, organisatie voor bij- en nascholing van zorgpersoneel op gebied van hersenletsel). Het Expertisecentrum verzorgt Klinische lessen, een (gast)docentschap op art 14 opleidingen en bijscholing binnen het landelijk Kennisnetwerk NAH+ binnen de landelijke ontwikkeling van DECs en RECs.

In netwerken:

Intern werken we actief samen met Vakgroep Ervaringsdeskundigheid, met de coördinator van de vrijwilligerspool en met de Cliëntenraad en de Familie- en naastenraad. We werken intensief samen met interne en externe collegae. Daarnaast maken wij deel uit van een breed landelijk en regionaal netwerk waarin diverse keten- en samenwerkingspartners zijn vertegenwoordigd.

Wij geven desgewenst voorlichting aan teams en instellingen die mogelijk gebruik willen maken van ons zorgaanbod.

Consultatie & advies en second opinion op structurele basis:

Aan vier revalidatiecentra bieden we op structurele basis consultatie & advies en second opinions. Dit zijn Tolbrug, de Sint Maartenskliniek, Blixembosch (Libra) en Adelante.

Met deze centra is afgesproken dat zij ook tussentijds telefonisch kunnen overleggen met experts binnen ons centrum. In dat geval wordt binnen een week een telefonische afspraak ingepland.

Tevens is de consultatie bedoeld om gebruik te maken van de specifieke expertise op het gebied van hersenletsel en neuropsychiatrie. Consultatie wordt dus ingezet binnen de neurorevalidatie afdelingen (poli en opnameafdeling) van de respectievelijke centra. Consultatie voor algemene psychiatrische vragen valt in beginsel buiten de afspraken.

In alle centra is de mogelijkheid om een casus (al dan niet anoniem) te overleggen, maar ook kunnen cliënten gezien worden. Er is dus sprake van zowel consultatie als second opinion vragen.

Met drie andere organisatie (SGL, Thebe en de Zorgboog) voeren we gesprekken om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst.